Introductie -2-
Motto
Hoe?
Onderwerpen
Methodes -2-
Monks
Zoeken -2-
Papier
Cursus
Expert
Gebruik! -2-
Scripts
Meeste
Vraag -2-   -3-
Doel -2-
Converteer
Programmeren
Lingu´stiek -2-
TIMTOWTDI
Trots

Introducties
Boeken
Kenniscentra
Documentatie
Code
Bronnen
Organisaties
Programmeren in het algemeen

Als Perl wel uw eerste programmeertaal is, is het aan te raden om ÚÚn of meer boeken over de basiskennis van programmeren te leren, en boeken over logica, ontwerpen en geschiedenis van programmeertalen, zoals:

Want programmeren is meer dan de syntaxis (grof gezegd de grammatica, spelling en woordenlijst) en structuur van een programmeertaal te kennen.

Programmeren is ook: weten hoe een programma opgebouwd moet worden, met een begin en een einde en het opdelen in onderdelen, net zoals u een brief schrijft, met een aanhef en een afscheidsgroet en middenin alinea's. Net als bij het schrijven van een brief moet u weten hoe u een programma opbouwt.


www.wendy.org/dpw5/

Stuur een bericht
Send a message

Copyright © 2003-2005 Wendy G.A. van Dijk