WENDY G.A. VAN DIJK

Homepage
Mijn leven
Curriculum Vitae
Dijkmat BV
Politiek
Mijn hoofd
Lekker eten
Wat ik zelf leuk vind
GOBEP
Enkele links
Einde COO

WETTEN, REGELS, BESLUITEN, REGLEMENTEN, VERDRAGEN

Aan de basis van onze samenleving staan democratie, vrijheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en welvaart. Daarvoor zijn vele wetten, regels en reglementen opgesteld. Die veranderen in de loop der tijd, bijvoorbeeld als blijkt dat de samenleving veranderd is en de wetten en regels niet meer voldoende zijn om democratie, vrijheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en welvaart te waarborgen.

Door de natuur van de mens zal de mens zich altijd proberen te onttrekken aan wet- en regelgeving, in een streven naar meer vrijheid. Het is echter zo dat vrijheid zonder verantwoordelijkheid leidt tot chaos, tot vermindering van de welvaart en tot het uiteenvallen van de samenleving. Daarom is handhaving van de rechtsorde van belang, daarom moet het naleven van wetten en regels afgedwongen worden.

Ieder mens wordt geacht de wet te kennen, is een bekende kreet. Veel mensen kennen de wet echter niet, om verscheidene redenen. Een belangrijke reden is dat de wetten ingewikkeld zijn en dat er een enorme hoeveelheid wetten is, waarbij vele wetten elkaar op details en soms op grote lijnen tegenspreken.

Echter, als men de wet niet kent, kan men tegen problemen aan lopen, of in problemen komen, of kansen missen. Mensen die de wet wel kennen en weten hoe deze toegepast en uitgelegd moet worden, hebben op veel gebieden een voorsprong op mensen die de wet niet kennen. De wet is overal bij nodig, de wet komt overal bij kijken, en dan echt niet alleen bij negatieve zaken als criminaliteit. De wet is ook nodig bij het bouwen of huren van een woning, bij arbeidsovereenkomsten, het volgen van onderwijs, trouwen en scheiden, gezondheidszorg, etcetera.

Er zijn veel websites waar wetten gelezen kunnen worden, waar uitleg gegeven wordt over wetten. Veel van die websites zijn moeilijk bruikbaar, het kost moeite de juiste wet te vinden en om het juiste stukje van een wet te vinden. Toch, als je gewoon naar zo'n wet kijkt, even doorbijten, als je hem gewoon doorleest, dan valt het allemaal wel mee. Veel mensen hebben tegen de Europese Grondwet gestemd, zonder er een letter van gelezen te hebben. Lees zelf eens de Nederlandse grondwet door.

Dat kan, het is zelfs eenvoudig, want de Nederlandse overheid heeft de volledige verzameling van Nederlandse wetten online laten zetten.

Copyright © 1996 - 2010 Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: Wendy G.A. van Dijk