WENDY G.A. VAN DIJK

Homepage
Mijn leven
Curriculum Vitae
Dijkmat BV
Politiek
Mijn hoofd
Lekker eten
Wat ik zelf leuk vind
GOBEP
Enkele links
Einde COO

Politiek

Ik ben vaak fel in mijn politieke opvattingen. Ik ben liberaal en tegen overheidsbemoeienis in het privé-leven van mensen. Je moet het grotendeels zelf doen in het leven. Ik vind dat je zelf moet nadenken en dat anderen niet je leven voor jou moeten bepalen. Ik ben verder ook vrijdenker, humanist, athe´st.

Tussen mijn zeventiende en negentiende ben ik regelmatig bij bijeenkomsten van de JOVD te Nijmegen geweest (ik was geen lid, want daar hadden we het geld niet voor). Ik vond het leuk om veel te leren over het liberalisme en om wat debatteertechniek op te doen. Door tijd- (studie en werk) en soms ook geldgebrek (studietijd) ben ik pas in 1993 lid geworden van de VVD.

Sinds vele jaren ben ik lid van de VVD. In 1994 ben ik gekozen tot raadslid van de VVD in Stadsdeel De Baarsjes, één van de toendertijd 17 stadsdelen van Amsterdam. Binnen een jaar ontstond er een meningsverschil en stapte ik uit de fractie en ging ik verder als onafhankelijk liberaal raadslid. Ik heb als raadslid mijn mening zelden onder stoelen of banken gestoken. Jammer genoeg had ik niet voldoende tijd om mij meer te documenteren, en veel tijd was echt nodig om een goed raadslid te zijn.

In 2002 ben ik campagneleider geweest voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren. Ik was nummer 8 op de lijst van de VVD Echt-Susteren en heb 35 stemmen gekregen. Niet zo'n succes dus, maar zonder mijn inzet zou de VVD misschien geen enkele zetel behaald hebben, dus daar ben ik toch trots op. In 2006 was ik wederom nummer 8 op de lijst en kreeg ik 87 stemmen, waarmee ik gedeeld tweede op de lijst werd (dat was ruim te weinig voor een voorkeurzetel...). De VVD behield haar ene zetel, dus geen zetel voor mij.

In het kort mijn mening over politiek. Ik heb een hekel aan het communisme en aan het fascisme, en aan alle politieke en politiek-religieuze stromingen die aan de uiteinden van het politieke spectrum zitten. Extreem-links, extreem-rechts, extreem-religieus, extreem-nihilistisch, extreem-kapitalistisch: het hoeft voor mij allemaal niet, ik vind het gevaarlijk, mensonterend, en zo zijn er nog wel wat termen bedenken.

Het liberalisme is voor mij eigenlijk de enige politieke stroming waarmee de mensheid de goede kant op gaat. Het biedt een mengvorm van vrijheid (op vele gebieden) en bescherming (op vele gebieden) waardoor mensen gemotiveerd kunnen worden het beste in zichzelf te vinden. Ik heb het gevoel dat de hele wereld steeds liberaler wordt, en dat ook socialistische, sociaal-democratische en liberaal-socialisten steeds meer liberale denkbeelden overnemen.

Ook het socialisme trekt mij niet zo, bijvoorbeeld zoals dat door de PvdA uitgedragen wordt. Alle mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ik vind dat het socialisme de gelijkheid te veel doortrekt. We hoeven niet allemaal hetzelfde salaris te verdienen of dezelfde mening te hebben of op exact dezelfde manier behandeld te worden. Ieder mens is anders, en heeft een andere mening, een ander doel in het leven, en wil anders behandeld worden.

Wat ik wel mooi vind aan de socialistische beweging is dat zij zich regelmatig inzet voor de zwakkere mens. Jammer genoeg wordt die inzet vaak alleen met de mond beleden, niet metterdaad. Ook jammer is dat door socialistische inzet mensen niet leren voor zichzelf te zorgen, dat mensen blijven vertrouwen op de zorg door anderen. En ik vind het ergerniswekkend dat veel socialisten met grote arrogantie doen of elke liberaal een kapitalistische uitbuiter is.

Religie en politiek dienen volgens mij te allen tijde gescheiden te blijven. Partijen als CDA, GPV, RPF en SGP kunnen dan ook nooit op mijn steun of begrip rekenen. Zaken als bijbel, god, koran, allah en wat er nog meer in deze wereld gebruikt wordt om mensen in een bepaald keurslijf van normen en waarden en gewoonten en rituelen en gedachtengangen te dwingen, keur ik ten zeerste af. Ik vind ook dat ze niet in de politiek gebruikt mogen worden. Wat mij betreft moet ook alle onderwijs in Nederland openbaar onderwijs worden. Geen religie meer op basis- en voortgezet onderwijs.

Iets meer trekken de milieu-partijen mij. Niet GroenLinks, want ik vind dat een verkapte communistisch/socialistische partij. In Europa zijn diverse echte milieu-partijen, die hun milieu-liefde niet alleen met de mond maar ook met stemgedrag en onderhandelingsresultaten naar buiten brengen.

Tot slot hebben we in Nederland nog D66. Liberaal-democraten, liberaal-socialisten, liberaal-groenen, etc. Ik heb altijd het gevoel dat D66 in twee delen gesplitst zou moeten worden en dat het ene deel zich zou moeten aansluiten bij de VVD en het andere deel bij de PvdA.

Mijn voorkeuren zijn: ik ben een VVD-er. Mocht de VVD ooit opgeheven of verboden worden, dan wijk ik uit naar D66. Als D66 zichzelf onverhoopt opheft, of tegelijkertijd met de VVD verboden worden, dan wijk ik misschien uit naar de PvdA. Mocht extreem-links (communisten, socialisten of eco-fascisten) of extreem-rechts (fascisten of religieuze fundamentalisten) ooit in de meerderheid komen en alle andere politieke stromingen verbieden, dan ga ik in het verzet.

Nederlanders behoren de wet te kennen. Jammer genoeg is dat vaak niet zo. Veel Nederlanders nemen de moeite niet om inzicht te krijgen in het complexe geheel van wetten, regels, reglementen. Dat leidt tot bizarre situaties, zoals de Nee-stem tegen de Europese Grondwet bij het referendum in 2005. Er werd massaal nee gestemd door Nederlanders die geen letter van die Europese Grondwet gelezen hebben. Een veelgehoord argument was dat de tekst te moeilijk was. Zouden die mensen ooit een letter van hun eigen Nederlandse grondwet gelezen hebben? Er valt veel over <wetten te schrijven.

Bij dit alles sluit aan dat ik radicaal athe´st ben. Ik geloof niet in goden of andere bovennatuurlijke machten, paranormale verschijnselen, re´ncarnatie en zo meer. Het leven is zoals het is, we moeten er zelf het beste van maken. Aan het einde van ons leven is er geen hogere macht die ons beoordeelt. Een goed leven leiden is zijn eigen beloning. Als deze wereld een betere wereld was met mij er in, als ik mezelf en anderen een goed, gezond en gelukkig leven bezorgd heb, dan heb ik een goed leven geleid.

Copyright © 1996 - 2010 Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: Wendy G.A. van Dijk